Maisemanhoito

Taajamien reunametsät, puistot ja kiinteistöjen reuna-alueet kaipaavat osaltaan hoitoa myös.

Heinikon ja vesakoiden niitto siistii maisemaa ja parhaimmillaan avaa kauniita näkymiä, liikenneväylien turvallisuutta unohtamatta.

Puistomaiset metsät ja viherkaistat ovat monesti näkö-, melu-, auringon paahteen- tai tuulen suojana ja niiden toivotaan säilyvän paikallaan ikuisesti. Tällöin ratkaisuna toimii kerroksellinen jatkuva kasvatus jossa hoidetaan eri-ikäisrakenteisen puuston jokaista kerrosta tarvittaessa niin, että puusto uudistuu vähitellen luonto-arvoja unohtamatta.

Sekapuustoinen ja eri-ikäis rakenteinen metsä antaa eri vuoden aikoina vaihtelua maisemaan.