Hyvä tietää

Lupa-asiat

Kaava-alueella tehtävät puunkaatotyöt edellyttävät usein maisematyölupaa. Kaupungeilla ja kunnilla on erilaisia ehtoja/lupakäytäntöjä puiden kaatoon liittyen. Joissakin kunnissa voi kaataa yksittäisiä puita lupaa hakematta, kun taas jossain vaaditaan kaikkiin toimiin lupa. Lupakäytännöistä löytyy tarkemmin tietoa kaupunkien internet sivustoilta tai rakennusvalvonnasta. Hoitamalla lupa-asiat kuntoon vältyt mahdollisilta jälkiseuraamuksilta.

www.lupapiste.fi

Tarvittaessa avustan lupa-asioissa.

Kiinteistön rajat

Kiinteistöstäsi olisi hyvä olla kartta ja rajapyykit tiedossa jotta vältytään rajaloukkauksilta. Rajalla kasvavien puiden kaadosta kannattaa ottaa yhteys myös naapuriin.

Kotitalousvähennys

Yksityistalouksille tehtävistä töistä on mahdollisus saada kotitalousvähennystä työnosuudesta. Lisää verohallinnon sivuilta: 

www.vero.fi