Kuntoarviointi

Puiden kunto arveluttaa? Ensimmäisenä ei tarvitse ottaa moottorisahaa ja kaataa pois. Kuntoarviossa puu havainnoidaan kasvupaikasta latvaan, todetaan rakenteelliset heikkoudet, ulkopuoliset uhat ja annetaan suositukset tehtäville toimenpiteille joiden mukaan voidaan toimia puun ja sen kasvuympäristön parhaaksi. Kuntoarvio sisältää kirjallisen raportin valokuvineen sekä kartan josta puiden sijainti kiinteistöllä selviää.  

Silmämääräinen kuntoarviointi

Puiden kuntoarviointi on pääosin silmämääräistä työtä jossa havainnoidaan kasvuympäristöä, runkoa, haaraliitoksia, oksia, jo tehtyjä toimenpiteitä sekä mahdollisia tuholaisia ja lahottajia. Paras ajankohta kuntoarviointiin on loppu kesästä syksyyn.

Kuntoarvioinnin apuvälineet

Mikäli puiden kunnossa havaitaan jotakin poikkeavaa, voidaan arviota tarkentaa apuvälineillä. 

Puun lahotilanteen määrittämiseksi voidaan tehdä lahoporaus, jossa laite mittaa terän etenemisvastusta puuainekseen poratessa. Näin pystytään määrittämään terveen puun osuus rungosta.